تخفیف ویژه
تخفیف ویژه

کارگاه تزیین بیسکویت با رویال آیسینگ

قیمت :

7,000,000 تومان 6,800,000 تومان

تخفیف ویژه

کارگاه شیرینی خشک مدرن

قیمت :

3,000,000 تومان 2,800,000 تومان

تخفیف ویژه

کارگاه شیرینی خشک سنتی

قیمت :

3,000,000 تومان 2,800,000 تومان

تخفیف ویژه

کارگاه نانوایی مقدماتی(کار و دانش)

قیمت :

3,300,000 تومان 3,100,000 تومان

تخفیف ویژه

کارگاه شیرینی پزی مقدماتی(درجه دو)

قیمت :

3,800,000 تومان 3,600,000 تومان

تخفیف ویژه

کارگاه الفبای سلامتی

قیمت :

2,800,000 تومان 2,600,000 تومان

تخفیف ویژه

کارگاه دسرساز بین الملل

قیمت :

4,600,000 تومان 4,400,000 تومان

تخفیف ویژه

کارگاه نانوایی پیشرفته(خمیرساز)

قیمت :

3,600,000 تومان 3,400,000 تومان

تخفیف ویژه

کارگاه شیرینی پزی پیشرفته(درجه یک)

قیمت :

4,000,000 تومان 3,800,000 تومان

تخفیف ویژه

کارگاه دسرهای سنتی (حلوا)

قیمت :

2,800,000 تومان 2,600,000 تومان