کارگاه آشپزی سنتی

بدون امتیاز 0 رای
6,000,000 تومان

کارگاه شیرینی پزی پیشرفته(درجه یک)

0
6,000,000 تومان
67%
تخفیف

کارگاه آنلاین حلوا (ویژه ماه رمضان)

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان

کارگاه آنلاین حلوا (ویژه ماه رمضان)

27
199,000 تومان

کارگاه تک جلسه ای فینگر فود، پارتی فود، شورینی

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان

کارگاه فینگر فود

0
2,000,000 تومان

کارگاه تزیین بیسکویت با رویال آیسینگ

بدون امتیاز 0 رای
7,000,000 تومان

کارگاه تزیین بیسکوییت با رویال آیسینگ

0
7,000,000 تومان

کارگاه شیرینی خشک مدرن

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان

کارگاه شیرینی خشک مدرن

1
3,000,000 تومان

کارگاه شیرینی خشک سنتی

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان

کارگاه شیرینی خشک سنتی

0
3,000,000 تومان

کارگاه نانوایی مقدماتی(کار و دانش)

بدون امتیاز 0 رای
3,500,000 تومان

(نانوایی مقدماتی(کار و دانش

0
3,500,000 تومان

کارگاه شیرینی پزی مقدماتی(درجه دو)

بدون امتیاز 0 رای
4,000,000 تومان

(کارگاه شیرینی پزی مقدماتی(درجه دو

3
4,000,000 تومان

کارگاه الفبای سلامتی

بدون امتیاز 0 رای
2,800,000 تومان

آموزش شیرینی های سلامت

0
2,800,000 تومان

کارگاه دسرساز بین الملل

بدون امتیاز 0 رای
5,000,000 تومان

دسرساز بین الملل

0
5,000,000 تومان

کارگاه نانوایی پیشرفته(خمیرساز)

بدون امتیاز 0 رای
3,600,000 تومان

(نانوایی پیشرفته(خمیرساز

0
3,600,000 تومان

کارگاه شیرینی پزی پیشرفته(درجه یک)

5.00 1 رای
4,500,000 تومان

کارگاه شیرینی پزی پیشرفته(درجه یک)

2
4,500,000 تومان