شیرینی پزی درجه یک و دو

(دوره عمومی قنادی)

به زودی

 

نانوایی عمومی

(مقدماتی و پیشرفته)

 

3,30۰,۰۰۰ تومان

دسرساز بین الملل

مدرن

به زودی

 

1,65۰,۰۰۰ تومان

الفبای سلامت

شیرینی های سلامت

به زودی

 

آموزش شیرینی پزی درجه یک و دو

نانوایی عمومی

مقدماتی و پیشرفته

1398/10/01

 

کارگاه دسرهای سنتی

(حلوا)

به زودی