ورق شکری طرح نقطه خط

این ورق ها برای تزیین کیک  و مرنگ استفاده میشه و میتونید دکور های خیلی شیکی رو باهاش درست کنید.…

0
250,000 تومان

ورق شکری طرح نُت موسیقی

این ورق ها برای تزیین کیک  و مرنگ استفاده میشه و میتونید دکور های خیلی شیکی رو باهاش درست کنید.…

0
250,000 تومان

ورق شکری طرح صورتک فانتزی

این ورق ها برای تزیین کیک  و مرنگ استفاده میشه و میتونید دکور های خیلی شیکی رو باهاش درست کنید.…

0
250,000 تومان

ورق شکری طرح قلب

این ورق ها برای تزیین کیک  و مرنگ استفاده میشه و میتونید دکور های خیلی شیکی رو باهاش درست کنید.…

0
250,000 تومان

ورق شکری طرح یونیکورن

این ورق ها برای تزیین کیک  و مرنگ استفاده میشه و میتونید دکور های خیلی شیکی رو باهاش درست کنید.…

0
250,000 تومان

ورق شکری طرح برگ و گل

این ورق ها برای تزیین کیک  و مرنگ استفاده میشه و میتونید دکور های خیلی شیکی رو باهاش درست کنید.…

0
250,000 تومان

ورق شکری طرح Thank You

این ورق ها برای تزیین کیک  و مرنگ استفاده میشه و میتونید دکور های خیلی شیکی رو باهاش درست کنید.…

0
250,000 تومان

ورق شکری طرح گل بهاری(نواری)

این ورق ها برای تزیین کیک  و مرنگ استفاده میشه و میتونید دکور های خیلی شیکی رو باهاش درست کنید.…

0
250,000 تومان

ورق شکری طرح چشم کارتونی

این ورق ها برای تزیین کیک  و مرنگ استفاده میشه و میتونید دکور های خیلی شیکی رو باهاش درست کنید.…

0
250,000 تومان

ورق شکری طرح میوه

این ورق ها برای تزیین کیک  و مرنگ استفاده میشه و میتونید دکور های خیلی شیکی رو باهاش درست کنید.…

0
250,000 تومان

ورق شکری طرح کاپ کیک

این ورق ها برای تزیین کیک  و مرنگ استفاده میشه و میتونید دکور های خیلی شیکی رو باهاش درست کنید.…

0
250,000 تومان

ورق شکری طرح جغد

این ورق ها برای تزیین کیک  و مرنگ استفاده میشه و میتونید دکور های خیلی شیکی رو باهاش درست کنید.…

0
250,000 تومان