بیسکویت فندق شکلاتی

عنوان دوره: بیسکویت فندقی شکلاتی در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بیسکویت فندق شکلاتی اهداف آموزش بیسکویت فندق…
0
120,000 تومان

بیسکویت وانیلی

عنوان دوره: بیسکویت وانیلی در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بیسکویت وانیلی اهداف آموزش بیسکویت وانیلی ساده ترین،…

0
90,000 تومان

بیسکویت شکلاتی چیپسی

عنوان دوره: بیسکویت شکلات چیپسی   در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بیسکویت شکلات چیپسی اهداف آموزش بیسکویت…

0
90,000 تومان

بیسکویت شکلاتی

عنوان دوره: بیسکویت  شکلاتی در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بیسکویت  شکلاتی اهداف آموزش بیسکویت شکلاتی بسته به…

0
105,000 تومان

کیک کِرم دار سیب

بدون امتیاز 0 رای
195,000 تومان
عنوان دوره: کیک کِرم دار سیب در این دوره چه آموزش داده می شود؟ کیک کِرم دار سیب اهداف آموزش…
2
195,000 تومان

کیک ویکتوریا

بدون امتیاز 0 رای
90,000 تومان
عنوان دوره: کیک ویکتوریا در این دوره چه آموزش داده می شود؟ کیک ویکتوریا اهداف آموزش تغذیه سالم ارتباط تنگاتنگی با…
0
90,000 تومان

شیرینی پیروک با پایه کیک(شیرینی ارمنی)+رسپی پیروک با پایه تارت

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان
عنوان دوره: شیرینی پیروک با دستور بر پایه کیک و بر پایه تارت در این دوره چه آموزش داده می…
6
75,000 تومان

شیرینی ووپی پای

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

آموزش کیک میان پر گردویی

0
رایگان!