آموزش های آنلاین و غیر حضوری

کرم وانیل

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان
عنوان دوره: کرم وانیل در این دوره چه آموزش داده می شود؟ کرم وانیل اهداف آموزش تغذیه سالم ارتباط تنگاتنگی با…
0
75,000 تومان

خمیر شو

بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان
عنوان دوره: خمیر شو در این دوره چه آموزش داده می شود؟ خمیر شو اهداف آموزش تغذیه سالم ارتباط تنگاتنگی با…
0
180,000 تومان

ترافل

بدون امتیاز 0 رای
90,000 تومان
عنوان دوره: ترافل در این دوره چه آموزش داده می شود؟ ترافل اهداف آموزش تغذیه سالم ارتباط تنگاتنگی با سلامتی انسان…
0
90,000 تومان

کاپ کیک شکلاتی

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان
عنوان دوره: کاپ کیک شکلاتی در این دوره چه آموزش داده می شود؟ کاپ کیک شکلاتی اهداف آموزش تغذیه سالم ارتباط…
0
120,000 تومان

باتر کرم شکلاتی

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
عنوان دوره: باتر کرم شکلاتی در این دوره چه آموزش داده می شود؟ باتر کرم شکلاتی اهداف آموزش تغذیه سالم ارتباط…
0
45,000 تومان

خمیر پای سیب

بدون امتیاز 0 رای
90,000 تومان
عنوان دوره: خمیر پای سیب در این دوره چه آموزش داده می شود؟ خمیر پای سیب اهداف آموزش تغذیه سالم ارتباط…
0
90,000 تومان

تارتلت

بدون امتیاز 0 رای
105,000 تومان
عنوان دوره: تارتلت در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تارتلت اهداف آموزش تغذیه سالم ارتباط تنگاتنگی با سلامتی انسان…
0
105,000 تومان

مادلن

بدون امتیاز 0 رای
105,000 تومان
عنوان دوره: مادلن در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مادلن اهداف آموزش تغذیه سالم ارتباط تنگاتنگی با سلامتی انسان…
0
105,000 تومان