آموزش های آنلاین و غیر حضوری

محبوب چین

بدون امتیاز 0 رای
220,000 تومان
عنوان دوره: حلوای سه رنگ در این دوره چه آموزش داده می شود؟ حلوای سه رنگ اهداف آموزش پیش نیاز…
0
220,000 تومان

حلوای سه رنگ

بدون امتیاز 0 رای
220,000 تومان
عنوان دوره: حلوای سه رنگ در این دوره چه آموزش داده می شود؟ حلوای سه رنگ اهداف آموزش پیش نیاز…
0
220,000 تومان

بیسکویت فندق شکلاتی

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان
عنوان دوره: بیسکویت شکلات فندقی در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بیسکویت شکلات فندقی اهداف آموزش بیسکویت فندق…
1
120,000 تومان

بیسکویت شکلاتی

بدون امتیاز 0 رای
105,000 تومان
عنوان دوره: بیسکویت شکلاتی در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بیسکویت شکلاتی اهداف آموزش بیسکویت شکلاتی بسته به…
0
105,000 تومان

کرم وانیل

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان
عنوان دوره: کرم وانیل در این دوره چه آموزش داده می شود؟ کرم وانیل اهداف آموزش کرم وانیل این کرم…
0
75,000 تومان

خمیر شو

بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان
عنوان دوره: خمیر شو در این دوره چه آموزش داده می شود؟ خمیر شو اهداف آموزش خمیر شو خمیر پایه…
0
180,000 تومان

ترافل

بدون امتیاز 0 رای
90,000 تومان
عنوان دوره: ترافل در این دوره چه آموزش داده می شود؟ ترافل اهداف آموزش ترافل گرانترین شکلات دست ساز جهان…
0
90,000 تومان

کاپ کیک شکلاتی

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان
عنوان دوره: کاپ کیک شکلاتی در این دوره چه آموزش داده می شود؟ کاپ کیک شکلاتی اهداف آموزش کاپ کیک…
1
120,000 تومان