• همه محصولات
 • حلوا
 • سلامت
 • شکلات
 • شیرینی پایه
 • شیرینی حرفه ای
 • نان پایه
 • نان حرفه ای
 • همه محصولات
 • حلوا
 • سلامت
 • شکلات
 • شیرینی پایه
 • شیرینی حرفه ای
 • نان پایه
 • نان حرفه ای

کیک سیب تک نفره

قیمت :

120,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای

دونات کیک شکلاتی

قیمت :

120,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای

ماربل براونیز

قیمت :

165,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای

کیک یزدی(تهرانی)

قیمت :

135,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای

کیک کِرم دار سیب

قیمت :

195,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای

کیک ویکتوریا

قیمت :

90,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای

شیرینی پاستل دی ناتا(فقط رسپی)

قیمت :

50,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای

نان بربری+رسپی بربری فانتزی

قیمت :

175,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای

ترحلوا تبریزی +رسپی ترحلوا شیرازی

قیمت :

280,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای

سمفونی بهار(تک جلسه شیرینی سلامت)

قیمت :

180,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای