• همه محصولات
 • حلوا
 • سلامت
 • شکلات
 • شیرینی پایه
 • شیرینی حرفه ای
 • نان پایه
 • نان حرفه ای
 • همه محصولات
 • حلوا
 • سلامت
 • شکلات
 • شیرینی پایه
 • شیرینی حرفه ای
 • نان پایه
 • نان حرفه ای

محبوب چین

قیمت :

220,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای

حلوای سه رنگ

قیمت :

220,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای

بیسکویت فندق شکلاتی

قیمت :

120,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای

بیسکویت شکلاتی

قیمت :

105,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای

کرم وانیل

قیمت :

75,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای

خمیر شو

قیمت :

180,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای

ترافل

قیمت :

90,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای

کاپ کیک شکلاتی

قیمت :

120,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای

باتر کریم شکلاتی

قیمت :

45,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای

خمیر پای سیب

قیمت :

90,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای

تارتلت

قیمت :

105,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای

مادلن

قیمت :

105,000 تومان

بدون امتیاز 0 رای