احسانه بیگی - Ehsaneh Beigi

درباره من

من احسانه بیگی متولد 1363 در تهران ، در همان دوران کودکی، شور و اشتیاق عجیبی به ...

بخوانید

گالری گالری تصاویر شیرینی ها - Pastry Photo Gallery

بلک فارست چیزکیک - Black Forest Cheesecake

بلک فارست چیزکیک

Black Forest Cheesecake

کیک برگردان آناناس - Upside Down Pineapple Cake

کیک برگردان آناناس

Upside Down Pineapple Cake

کیک خامه و میوه - Sponge Cake With Cream&Fruits

کیک خامه و میوه

Sponge Cake With Cream&Fruits

کیک هویج - Carotte Cake

کیک هویج

Carotte Cake

بیسکوئیت قلبی - Royal Icing Heart Cookies

بیسکوئیت قلبی

Royal Icing Heart Cookies

کوکی گردو - Walnut Cookies

کوکی گردو

Walnut Cookies

کرم فندق - Hazelnut Dessert

کرم فندق

Hazelnut Dessert

فاج شکلات پرتزل - Fchocolate Fudge Pretzel

فاج شکلات پرتزل

Fchocolate Fudge Pretzel

کیک فرانکفورتی - Frankfurt Crown Cake

کیک فرانکفورتی

Frankfurt Crown Cake

دسر فندق و قهوه - Hazelnut Coffee Dessert

دسر فندق و قهوه

Hazelnut Coffee Dessert

مرنگ کیک بادام - Almond Meringue Cake

مرنگ کیک بادام

Almond Meringue Cake

شیرینی نارگیلی - Iranian Coconut Cookies

شیرینی نارگیلی

Iranian Coconut Cookies

شیرینی زبان - Iranian Zaban Sweet

شیرینی زبان

Iranian Zaban Sweet

مادلن - Madeleine

مادلن

Madeleine